• Šiella .no
 • Category Barn og Utdanning

 

 

Tiltak:

 • Arbeide for at alle helsestasjonene og barnevernstjenesten har tilgang til samisk språkkompetanse og selv har kompetanse i samisk kultur
 • Arbeide for at alle samiske barn skal ha rett til samiskspråklig barnehageplass i hele landet – lovfestet rett
 • Bidra i antimobbearbeid nasjonalt, regionalt og lokalt og være en klar stemme mot rasisme
 • Arbeide for samiskspråklig leirskoletilbud til samiske barn
 • Arbeide for at sameskolene består
 • Arbeide for grenseoverskridende skolesamarbeid for samiske barn
 • Arbeide for at alle elever på skoler i Nord-Norge kan velge samisk på grunn- og videregående skole
 • Bidra til at digitale samiske læremidler blir produsert
 • Arbeide for at barn i barnehager og skoler i Norge lærer om samene og vår felles historie
 • Arbeide for at de samiske videregående skolene består og at de utvikles til å bli undervisningsnav for samisk videregående tilbud utenfor Karasjok og Kautokeino
 • Arbeide for realisering av nytt bygg til Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla i Kautokeino
 • Arbeide for at den samiske læremiddelportalen Ovttas videreutvikles og får fullt driftsstøtte fra Kunnskapsdepartementet -Arbeide for at samisk lærere får økt
 • Arbeide for at alle kulturskolene i landet har et samisk kulturtilbud
 • Arbeide for samiskspråklig dubbing av barnefilmer

Samisk høyere utdanning og forskning

Visjon: Samisk høyere utdanning og forskning skal være landets beste

Tiltak:

 • Støtte arbeidet med å omgjøre Sámi Allaskuvla til et urfolksuniversitet
 • Bidra til at Sámi Allaskuvla utvikler sitt studietilbud, innen heltid, deltid, fjernundervisningstilbud og samlingsbaserte studier
 • Arbeide for at Norges forskningsråd ivareta behovene for samisk forskning, basert på samenes egne premisser
 • Arbeide for samiske språkstudier blir tilgjengelig ved alle universiteter
 • Arbeide for at Samisk senter for samisk i undervisningen/Sámi Lohkangovddá? får nasjonal status
 • Arbeide for mer samisk forskning innen helse
 • Arbeide tett med Sámi Allaskuvla for å rekruttere til samisk lærerutdanning
 • Arbeide for sør- og lulesamisk lærerutdanning ved Nord Universitet