Tiltak:Arbeide for at alle helsestasjonene og barnevernstjenesten har tilgang til samisk språkkompetanse og selv har kompetanse i samisk kulturArbeide for at alle samiske barn skal ha rett til samiskspråklig barnehageplass i hele landet – lovfestet rettBidra i antimobbearbeid nasjonalt, regionalt og lokalt og være en klar stemme mot rasismeArbeide for…
les mer