Likestilling og velferd

Dásseárvu ja ovttadássásašvuohta / Likestilling og likeverd

Visjon: Sápmi skal bli verdens mest likestilte nasjon Tiltak: Bidra i holdningsskapende arbeid mot vold i nære relasjoner og vold generelt. Støtte LHBTQ-arbeid i Sápmi -Opprette et samisk funksjonshemmedes råd Støtte likestillingsarbeidet og bruke tilskuddsmidler til å stimulere til mer likestilling i nærings- og kulturutvikling.     Dásseárvu ja ovttadássásašvuohta…
les mer
BLOGG

Ønsker seg Sametings-app

"Jeg ønsker meg en app på mobilen der jeg med enkelthet kan kommunisere med Sametinget og andre instanser når jeg skal melde tilbake om ting jeg mener ikke fungerer godt nok. Skal Sametinget være en vaktbikkje for våre rettigheter må kommunikasjonen mellom Sametinget og den samiske brukeren bli enklere og…
les mer