BLOGG

LoVeSe – vår felles fremtid

Oljeutvinning i havområdende rundt Lofoten, Vesterålen og Senja vil kunne sette nåværende og fremtidig verdiskapning av fornybare ressurser i fare. Šiella mener vi må bruke førevar-prinsippet og verne området mot oljeutvinning. La oss heller bruke ressurser til å videreutvikle de næringene som er i vekst, gir oss mat på bordet…
les mer
Primærnæring

Vuođđoealáhusat/Primærnæring

    -> gå til norsk oversettelse Višuvdna:       Vuođđoealáhusat nugo boazoealáhus, eanandoallu ja guolásteapmi galget ain leat kulturguoddi ealáhusat  Sámis ja ovddiduvvot vai šaddet Árktalaš rámisvuohtan. Árktalaš biebmu galgá leat kvalitehtasteampal mii dagaha gánnáhahttivuođa ja buriid eallinbirrasiid. Doaibmabijut: Ovddidit gulahallama gaskal guolástus, eanandoalu ja boazoealáhusa ealáhusorganisašuvnnaid. Bargat ortnegiiguin mat dorjot vuođđoealáhusaid…
les mer