• Šiella .no
  • Category Kandidater

Utmarkshøsting,samisk språk,samiske rettigheter og sjøsamenes rettigheter må  sikres ved bl.a Smidt-utvalgets forslag. Generelt må samene få en sterkere selvbestemmelse

Vi feirer helgen med å presentere Østre’s 1.Kandidat Hartvik Andreas Hansen.
Hartvik er 67 år og bor i Fanasgieddi(Båteng). Han er kanskje bedre kjent som en av dem som var med på å starte den flotte gruppa Tanabreddense ungdom i begynnelsen av 70-tallet.
Han har vært aktiv og engasjert i politikken siden slutten av 70-tallet. 
Er nå valgt av sametinget til Finnmarkseiendommens styre fra 2013-2017.

Hartvik er språkkonsulent og tolk i Deanu gielda-Tana kommune til daglig. Utenom om det er han ivrig med utmarkshøsting,bærplukking,fiske,laksefiske,joik og musikk.

Hartvik har ikke en hjertesak,for han mener alle politiske saker er viktige. Men utmarkshøsting, samisk språk, samiske rettigheter og sjøsamenes rettigheter må sikres ved bl.a Smidt-utvalgets forslag. Generelt må samene få en sterkere selvbestemmelse.

Hartvik gleder seg til valget og vi gleder oss over å ha han med på laget.