• Marie Therese Nordsletta Aslaksen
  • Category BLOGG, Samisk Kultur og Kulturnæring

«Nå har det vært pratet og pratet om bygg til Beaivvás Sámi Nasunálateáhter i mange år. Dersom man mener noe mer enn prat mener jeg at vi må selv prioritere bygget i eget budsjett.
Estimert husleiekostnad vil ligge på 10-12 millioner i året og kan uten for store økonomiske smerter innfases over 4-5 år i sametingsbudsjettet.» -Marie Therese Nordsletta Aslaksen – Siella

Det har vært utallige plenumsvedtak om ønske om egnet nasjonal scenebygg til Beaivvás. Samtidig planlegges nytt bygg til samisk videregående skole i Kautokeino og samlokalisering har vært nevnt fra flere hold, både for å spare penger men også tid. En slik samlokalisering krever at noen garantere for den delen av bygget som Beaivvás skal disponere. Kulturdepartementet har hittil ikke vist stor interesse for å være med på et nasjonalt løft for den samiske scenekunsten, og da gjenstår Sametinget som garantist for et nasjonalt samisk scenebygg.

«Jeg mener det vil være fullt mulig for Sametinget å garantere for bygget, starte byggefasen nå og innfase disse husleiekostnadene over den tidsperioden det tar fra nå til bygget står innfyttingsklart. Så vil jeg gjerne se hvilket Stortingsparti som til valget 2021 sier nei til å være med på et spleiselaget, og som med god samvittighet sier nei til til Beaivvás. Det vil selvsagt jo også være interessant å se hvilke sametingsparti som sier nei til Beaivvás i dag!» avslutter Marie Therese Nordsletta Aslaksen.

Kontaktinfo: tlf: 41411299