• Šiella .no
  • Category Kandidater

I søken på det samiske språket pakket hun kofferten, forlot Lofoten og dro til Kautokeino for å gå på videregående og lære samisk. Derfra til samepolitikken var veien kort.

Ulrika Louisa har to hjemsteder; Kabelvåg og Kautokeino.
Hun brenner for mange samiske saker; samisk synliggjøring i Lofoten og Vesterålen, reindriftas arealvern, samiskundervisning osv. Denne jenta vil gjøre Sápmi til et bedre sted å vokse opp og leve i, og hun gir seg ikke!
Bra, i samepolitikken er utholdenhet ett av de beste evnene man kan ha!

Denne samejenta vil også vie sitt yrkesliv til mennesker, hun utdanner seg til sykepleier. Verden skal oppdages, erfares og endres til det bedre!