Våre hjertesaker:

  • Samiske språk skal høres, synes og leses hver dag i hele Norge. Flere samiske språkbærere og et offentlig forvaltningssystem som ivaretar og er bruker av samiske språk
  • I fremtiden skal samisk musikk skal høres i Royal Albert Hall, samisk design skal synes på catwalken i Paris, samisk kunst skal henge på veggene i Metropolitan Museum of Art i New York og samisk film skal gå den røde løperen i Cannes. Samisk kultur skal synes og høres i storsamfunnet med like stor selvfølgelighet som vi ser og hører norsk kultur. Og samiske kulturnæringer skal utvikles til en bærekraftig og lønnsom næringsdrivkraft i Sápmi, på samenes egne premisser. Sametingets tilskuddsmidler skal brukes til å inkludere og ikke ekskludere
  • Samiske barn skal ha trygge oppvekstmiljø og skoleår i Sápmi
  • Samisk høyere utdanning og forskning skal være landets beste
  • Samiske språk og samisk kulturforståelse skal være tilgjengelig for brukeren i alle ledd hos helsevesenet og i alle offentlige etater.
  • Primærnæringene reindrift, jordbruk og fiske skal fortsatt være de næringsveiene som er kulturbærerne i Sápmi og utvikles til å bli Arktis’ stolthet. Arktisk mat skal være et kvalitetsstempel som skaper god lønnsomhet og gode bomiljøer.
  • Vi skal levere noe mer verdifullt til neste generasjon enn det vi selv overtok
  • Sápmi skal bli verdens mest likestilte nasjon
  • Samer i byer skal ha god tilgang til samisk kultur
  • Ungdom skal inkluderes i det samiske demokratiet i et sterkere grad enn i dag

Les mer om våre tiltak for å oppnå våre visjoner i Partiprogrammet

Er du enig med oss? Bli medlem